OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A GDPR

  • sme internetový eshop ktorý prevádzkuje predaj športového oblečenia a obuvi.
  • poverený zamestnanec zodpovedný za správu osobných údajov vo firme (DPO, Data Protection Officer) : Pavol Ťažký – konateľ firmy
  • osobné údaje ktoré spracúvame : meno a priezvisko, adresa, mesto, psč, emailová adresa, telefónne číslo, cookies
  • Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Spracúvame len osobné údaje potrebné pre vybavenie vašej objednávky, dovoľuje nám to GDPR európske nariadenie č. 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. § 13 odsek 1 písmeno b, o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.
  • osobné údaje v účtovníctve archivujeme 10 rokov, pre daňový úrad podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
  • Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám – sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Tauri s.r.o. ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru.
  • v prípade žiadosti máte právo o prístup k vašim osobným údajom(tzv výpis), aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov(ktoré nebudú v rozpore s inými zákonmi/nariadeniami). Na tzv. výpis vašich osobných údajov máte bezplatný nárok 1x ročne, ostatné môžu byť spoplatnené.