Vitajte – Tu sa dozviete všetko, čo by Vás mohlo zaujímať!

VRÁTENIE / VÝMENA TOVARU

 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

 • Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja: nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, zo štítkom, faktúrou.

 • Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

 • Najneskôr do 15 dní od dodržania tovaru, bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

 • Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.

 • Pre urýchlenie vrátenia tovaru vyplňte prosím nižšie uvedený formulár

REKLAMÁCIE A SERVIS

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je potrebné vyplniť formulár (v tomto slove link na formulár), následne po vyplnení tovar zaslať na našu adresu, spolu s kópiou daňového dokladu(faktúry), na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale, krabica nemusí byť súčasťou.

 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 • Reklamácie vybavujeme podľa Občianského zákonníka (ďalej len OZ – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z.

 • Predtým ako tovar zašlete na reklamáciu je dobré si prečítať “Návod na používanie, údržbu a ošetrovanie výrobku

REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE:

 • Na poškodenie/stratu rôznych dekoračných predmetov a doplnkov(retiazky, spony, pracky, flitre a pod.)

 

Alternatívne riešenie sporov